Аюулгүй байдлаа бүрэн хамгаалъя

Хамгаалалтын хувцас болон дагалдах хэрэгсэл нь ажилчны аюулгүй байдлыг бүрэн хангах гол үндэс болдог.