Giants Hall чулуун уурхайгаас Луугийн нүднийг олжээ

Их Британийн Ланкашир дахь Giants Hall чулуун уурхайгаас Луугийн нүдийг олжээ.

Энэхүү зургийг Giant Hall уурхайгаас авсан бөгөөд адал явдал хайгчид камерын загасны нүдний линз ашиглан авчээ. Гадаргуу нь үнэндээ муруй биш хавтгай юм. Олон нийтийн дунд яригдаж байгаа Луугийн нүд нь  уурхайн дээвэр нурсны үр дүнд үүсчээ.