Mount Whaleback төмрийн хүдрийн уурхай

Mount Whaleback уурхай нь Ньюмэнээс баруун зүгт 6 км зайд баруун Австралийн Пилбара бүсэд байрладаг төмрийн хүдрийн уурхай юм.Уурхайн 85% - ийг BHP компани эзэмшдэг  бөгөөд тус компани нь Пилбарад үйл ажиллагаа явуулдаг төмрийн хүдрийн таван уурхайн нэг юм. Олборлосон төмрийн хүдрийн 98% -ийг ган үйлдвэрлэхэд ашигладаг бөгөөд энэ нь барилга байгууламж, автомашин, цахилгаан хэрэгслийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм.

Тус компани нь Порт Хедланд, Нельсон Пойнт, Финукан арал , 2 том боомт, Пилбара дахь 1000 гаруй км төмөр замыг ажиллуулдаг байна.

BHP нь Пилбара дахь үйл ажиллагаандаа 8000 хүн ажиллуулдаг байна.