Уул уурхайн хувьсал

Олон улсын Уул уурхайн хөгжлийн хувьслын гол зорилго нь ажлын байран дахь аливаа гэмтэл бэртлээс урьдчилан сэргийлж ажилчин бүр гэртээ аюулгүй буцаж ирэх эрхтэй гэж үздэг.

Уул уурхайн компани бүрийн эцсийн зорилго бол ослын тэг нөхцөлийг бүрдүүлэх явдал юм.

Иймээс хүнд цаг үед Улс эх орныхоо эдийн засгийг авч яваа нийт уул уурхайн салбарын уурхайчин бүр хамгаалалтын хэрэглэлээ бүрэн бүтэн эсэхийг үргэлж нягтлан сонор сэрэмжтэй байхыг хүсье.