Дэлхийн хамгийн том олборлогч орнууд

Дэлхийн уул уурхайн конгрессоос 2018 – 2019 онд Хятад улс дэлхийн хамгийн их хэмжээний буюу 4.1 тэрбум метр чулуужсан түлш, төмөр, өнгөт болон бусад металлын олборлолт хийсэн байна.