Дэлхийн хамгийн гүн 10 уурхай

Дэлхийн хамгийн гүн 10 уурхайн нэгт орох "Мпоненг" бол Өмнөд Африкийн Гаутенг муж дахь алтны уурхай юм.

Газрын гадаргаас доош 4 километр үргэлжилдэг бөгөөд дэлхийн хамгийн том алтны уурхайн нэг гэж тооцогддог.

"Мпоненг" алтны уурхай нь алтны олборлолт, цэвэр алтны борлуулалт, алтны экспорт, алтны хуваарилалт зэрэг үйл ажиллагааг эрхэлдэг.