Монголын Уул уурхайн салбарт хичнээн хүн ажилладаг вэ?

Дэлхий даяар Уул уурхайн салбарын албан ёсны компаниудад 3,7 сая гаруй хүн ажилладаг.

Хөгжингүй орнуудад 1.5 сая хүн ажиллаж байна.

Хөгжиж буй орнуудад 2.2 сая хүн ажиллаж байна.

Тэгвэл Монголд албан ёсны 34,789 хүн уул уурхайн салбарт ажиллаж байна.